Jebkuram darbiniekam ir nepieciešama iekšējo resursu atjaunošana. Taču, lai varētu tos atjaunot, šie resursi sākumā ir jāapzinās, jāsaprot savas spēks un iedvesmas avoti, jāsaprot spējas tikt pāri gūtībām. Tāpēc mācību centrs ''Cilvēkam'' piedāvā lekciju ciklus un mācības par iekšējo resursu atjaunošanu. Uzskatām, ka pamatā tas ir jādara caur prieku, lai atjaunošanās notiek dabiski un bez liekas piepūles, izmantojot savus Flowus, kas ļaus šo atajunošanās procesu ieviest ikdienā. 

______________

Uzņēmumos satiekas dažādi cilvēki - ar atšķirīgiem redzējumiem, vērtībām un kultūru. Kā šo dažādību veiksmīgi salāgot, lai uzņēmums attīstos savu mērķu sasniegšanas virzienā, nevis ieciklētos savstarpējo nesaprašanu risināšanā? Tam noteikti var palīdzēt praktisku Emocionālā Intelekta prasmju apgūšana.

Lūk, reāls piemērs par to, kā darbā var palīdzēt vienas no Emocionālā Intelekta prasmju - komunikācijas attīstīšana. Kāda uzņēmuma direktors, Cilvekam.lv rīkotajās komunikācijas apmācībās risināja situāciju no savas ikdienas, kurā saskārās ar to,  ka pie viņa regulāri vērsās viens no darbiniekiem, izrādot neapmierinātību par savu atalgojumu, atbildību un lūdza paaugstinājumu amatā. Direktors uzskatīja šīs prasības par absolūti nepamatotām un vairākas nedēļas pacietīgi centās arvien vairāk papildināt savu argumentāciju ar faktiem un loģiku par savu redzējumu, mēģinot norādīt uz to, cik nepamatotas ir darbinieka prasības. Taču tas nelīdzēja, darbinieka vizītes turpinājās un noritēja emocionāli saspringtā gaisotnē. Mācības direktors saņēma ieteikumu sākt šo situāciju risināt, ievācot informāciju par otra cilvēka motivāciju, jeb "iracionālajiem argumentiem". 

Direktora uzdevums bija uzklausīt darbinieku, visus argumentus, ne tikai faktus, bet arī jomu, kas skāra viņa iracionālo pusi  - emocijas, viņa "sajūtas par darbu". Nevis censties būt psihologam, bet vienkārši ievākt informāciju. Tas nozīmē atvēlēt laiku sarunai un delikāti, uzmanīgi uzklausīt. Kas izrādijās? Darbinieka emocijas par savu darba situāciju varēja raksturot ar vārdiem "nesaprasts", "neievērots", "nav izaicinājumu" (jā arī šī var būt emocija), "vilšanās", "nav īsti jēgas" un citas. Tātad, ko vadītājs ar šo darbinieka iztaujāšanu ieguva? Informāciju, kas veidoja šīs sarunas "neloģisko jeb iracionālo'' daļu, informāciju -  kas bija atslēga uz šīs situācijas risināšanas sākšanu. Un risinājums šajā situācijā bija vienkāršāks nekā gaidīts. Izrādijās, ka nevajadzēja amata paaugstinājumu vai algas pielikumuDarbiniekam vajadzēja, pirmkārt, regulāru novērtējumu par savu darbu, otrkārt - perspektīvas sajūtu, kāpēc šis darbs, ko uzņēmums un viņš dara, ir jēgpilns un nozīmīgs. Viņam vajadzēja kādu emocionālo saikni ar vadību un atgādinājumu par sava darba vērtību. Izmantojot mācībās apgūtās metodes, šo situāciju direktors atrisināja, turpmāk tiekoties reizi mēnesī ar darbinieku klātienē, un sniedzot šo atbalstu. Jo, kā rāda pētījumi, tad atalgojums darbiniekiem ir tikai starp 5. un 10. vietu prioritāšu sarakstā, un direktors šajā gadījumā varēja nodrošināt darbiniekam svarīgākas prioritātes darbā.

______________

Vai vēlaties resesursu atjaunošanas un/vai  Emocionālā intelekta prasmju apgūšanas programmu arī savā uzņēmumā vai iestādē? 

Zvaniet: +371 25469150 

Rakstiet: info@cilvekam.lv

Mācības iespējams nodrošināt latviešu un angļu valodā.

                      

                                                                                                                 ©2023 by Cilvekam.lv