Imanta Ziedoņa fonda "Viegli" izglītības iniciatīva "Ziedoņa klase" piedāvā!

Izlaušanās spēle "Blēņas un pasakas" Sporta ielā 2, Rīgā.

Alternatīva mācību stunda, attīstot skolēnu lasītprasmi un savstarpējo sadarbību. Stundas ievadā notiks iepazīšanās ar Imanta Ziedoņa personību un daiļradi, attīstot audiovizuālo uztveri un prasmi strādāt ar tekstu. Stundas mērķis ir veicināt interesi par kultūru, kā arī iedvesmot uz drosmi izmēģināt jaunas mācību pieejas, aicināt lasīt dažādu literātu darbus.     

Stundas centrālais notikums ir izlaušanās spēle, kas balstīta uz Imanta Ziedoņa grāmatā Blēņas un pasakas. Skolēniem jāveic dažādi savstarpēji saistītu uzdevumu virknējumi, kas attīsta caurviju prasmes - lasītprasmi, radošumu, sadarbību un līdzdalību. 


Nodarbība ilgst 1,5h - 2h, tajā aicinām piedalīties vienas klases ietvaros vai kolektīvam līdz 21 personai. Tās cena gan skolēnu, gan skolotāju grupām ir 5eur/persona. 


Izbraukuma izlaušanās spēle "Blēņas un pasakas"

Interaktīvās nodarbības ievaddaļā skolēni papildina un nostiprina zināšanas un kultūras izpratni par Imanta Ziedoņa personību un daiļradi. Galvenā nodarbības daļa veltīta padziļinātai Imanta Ziedoņa pasaku iepazīšanai no grāmatas Blēņas un pasakasveicinot lasītprasmi un akcentējot rakstnieka vērtības. Dalībniekiem jāveic dažādi savstarpēji saistītu uzdevumu virknējumi, kas attīsta caurviju prasmes - lasītprasme, radošums, sadarbība un līdzdalība. 

Nodarbības mērķis ir veicināt jauniešu interesi par kultūru, kā arī iedvesmot uz drosmi izmēģināt jaunas mācību pieejas, aicināt lasīt dažādu literātu darbus.


Nodarbība ilgst 1,5h, tajā aicinām piedalīties vienas klases ietvaros vai kolektīvam līdz 25 cilvēkiem. Tās cena gan skolēnu, gan skolotāju grupām ir 5eur/persona.   


Kontakti:  ziedonaklase@fondsviegli.lv, 26935526