Atsauksmes  par macībām sociālajā mācību tīklā ''Cilvēkam''.

Atsauksmes no aptaujas pēc lekcijām par komunikācijas prasmju attīstību un komunikācijas maiņu Tukuma novada pedagogiem 2023.gadā:

Komunikācija ir tik ļoti svarīga tēma un likās, ka nu nevar taču būt tik vienkāršas metodes ar kurām var risināt sarežģītas sarunas, jo sevišķi ar dažiem vecākiem. Taču pamēģināju dzīvē, un tās tiešām strādā. Liels paldies!

Pēc lekcijā saņemtās informācijas sāku aizdomāties par to, ka bailes par kompetenci rada stresu ne tikai manī, bet arī kolēģos. Esmu sākusi pievērst vairāk uzmanību, tam, lai novērtētu un ievērotu citu cilvēku kompetenci, būtu cieņpilnāka pati. Un citi tiešām paliek cieņpilnāki komunikācijā pret mani.

Sapratu, ka komunikācijas pamatu pamatos ir emocijas, bet argumenti, loģika, fakti seko pēc tam. Ļoti labas metodes, ko izmantot ikdienā

It kā jau tas ir zināms, ka attieksme veido un ietekmē pašsajūtu, bet, to, ka  tas notiek tik dziļā līmenī, nebiju iedomājusies. Esmu uzzinātās metodes par attieksmes maiņu izmantojusi jau dažas reizes. Pirms tikšanās ar skolēnu vecākiem piedomāju kādā veidā noskaņoties uz pozitīvu un atbalstošu attieksmi, un pirmie rezultāti iepriecina:). 

Atsauksmes no aptaujas pēc lekcijas par apzinātību Cēsu pilsētas sporta skolas pedagogiem 2023.gadā:

Sev atzīmēju, ka apzinātība ļauj sasniegt labākus rezultātus sportā, jo ķermenī samazinās saspringums, aktivizējas parasimpātiskā nervu sistēma. Ļoti laba lekcija un materiāli. Paldies.

Ļoti saprotami un vienkārši, tajā pašā laikā viss pamatots ar zinātniskajiem pētījumiem. Jau sāku izmantot uzzinātās metodes ikdienā darbā ar audzēkņiem, lai veicinātu viņu sasniegumus.

Patika, ka zinātnes atzinumi tika salikti kopā ar praktiskajiem piemēriem - kā tieši izmantot apzinātības parakses ar skolēniem, un kā tas uzlabo audzēkņu pašsajūtu un sportiskos rezultātus. Labi, ka lektoram pašam arī ir profesionāla sporta pieredze.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atsauksmes no aptaujas pēc Ogres novada pedagogu mācībām par labbūtību un stresa vadību 2022.gadā.:

Labi sastrukturēti un pakāpeniski soļi, kāpēc un ko darīt, ja rodas stresa apstākļi, gan īsteremiņā, gan ilgtermiņā. Labas instrukcijas, ko paņēmu sev līdzi ikdienai.

Patika pieeja ar ikdienas uzdevumiem, kas deva iemeslu pārdomām, kā arī konkrēti rīki gan sev, gan izmantošanai klasē, lai atvieglotu sev ikdienu. Jau sāku izmantot skolā dažus knifiņus no uzdevumiem, redzu pozitīvu rezultātus arī skolēnos.

Pārgurums un izdegšana, tā ir mūsu kolēģu ikdiena. Tāpēc šāds atbalsts bija ļoti noderīgs. Saņēmu dažus konkrētas, man ļoti piemērotas metodes, kā es varu sevi ikdienā ievest lielākā mierā un pasargāt sevi no nervu pārguruma.

Labi pārdomāts kurss, kur katru dienu uzdevumi papildina un turpina tematu, dodot laiku gan apdomāt redzēto, gan katru dienu pielikt klāt kaut ko jaunu. Tāda uzdevumu secība ļauj izveidot jaunu ieradumu izveidošanu stresa mazināšanai un profilaksei. 


Atbildes no aptaujas pēc Daugavpils universitātes pedagogu mācībām stresa vadību 2021.gadā.:

Piesātinātās divās dienās ieguvu maksimāli daudz informācijas gan par to, kā veidojas ķermenī stress, gan par to - kā ar to strādāt. Sākot ar teorētisko pamatojumu, kas notiek smadzenēs stresa laikā, un beidzot ar praktiskām darbībām, ko jau sāku izmantot darbā auditorijā ar studentiem.''

Paldies par praktiskajiem uzdevumiem par stresa rašanos un vadību, kas tika doti spēles veidā. Tas riktīgi iesēdies atmiņā, demonstrējot ka mācīšānās ar ķermeņa un emociju iesaisti  ir tik efektīva:). Tagad domāju, kā ar šādu mācīšanās veidu atsvaidzināt lekcijas:).''

Dažas atbildes no aptaujas pēc Tukuma novada pedagogu mācībām par stresa vadību un komunikāciju 2021.gadā. Pedagogi atbild uz jautājumu ''Vērtīgākais, ko ieguvu kursu laikā", kā arī par mācību tīkla ''Cilvēkam'' nozīmi apmācību procesā:

''Visas metodes, kas tika apskatītas tiešsaistes spēlē, likās ļoti vērtīgas. Kā primārās savā darbā ar stresa vadību izmantošu Rīta lapas un elpošanu.''

''Iespēja publiski atbildēt un lasīt publiski atbildes. Tas atklāja daudz jauku lietu par kolēģiem. Apstiprinājums, ka tas ko un kā daru un darīju ik dienas, ir patiesi labs manai labbūtībai.''

''Tas bija laiks, kad varēju pievērsties sev, izvērtēt un paanalizēt dažādas situācijas darbā un mājās, pārdomāt, kā varētu rīkoties stresa situācijās u.c.''

''Tas, ka redzēju kolēģu atbildes, ļāva gan izprast vairāk citus kolēģus, gan ļāva ''aizņemties'' kolēģu risinājumus dažādās situācijās.''


Atbildes no aptaujas pēc interešu izglītības pedagogu mācībām par labbūtību 2021.gadā. Pedagogi atbild uz jautājumu ''Vērtīgākais, ko ieguvu kursu laikā":

''Ļoti vērtīga Flow metode, to tagad izmantošu darbā ar audzēkņiem, lai arī viņi sāk to pielietot, īpaši domājot par nākotnes darbības jomu.''

'Vislabāk patika Flowu metode, pašlaik apsveru, kā to integrēt darbā ar audzēkņiem.''

''Tā kā esmu arī agrāk interesējusies par šo tēmu, vēlreiz atsvaidzināju zināšanas un iemācījos daudz jauna, kas skolas darbā un ārpus tā lieti noderēs. Liels paldies komandai par interesanti pavadīto laiku.''

''Vērtīga pieredze. Interesanti bija tāpēc ka bija gan klausīšanās, gan darbošanās, gan domāšana.''

''Atgādinājumi un jaunas atziņas par skatu uz ikdienu, praktiskas metodes darbam gan pašai ar sevi, gan ar jauniešiem.''

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atbildes no aptaujas pēc pedagogu mācībām par labbūtību 2020.gadā. Pedagogi atbild uz jautājumu ''Vērtīgākais, ko ieguvu kursu laikā":

''Patiess prieks, bja iepazīt arī kolēģus citā veidolā un vēl lielāks prieks par lektoru spēju radīt vidi, kurā pilnveidoties un kopdarboties!''

''Ieguvu loti daudz vērtīgas metodes gan personīgi sev, gan tam, lai uzlabotu savu pašsajūtu darbā.''

''Kurss bija ļoti vērtīgs sevis dziļākai analīzei un refleksijai par daudzam nozīmīgām lietām.''

''Izrādās ir nepieciešams pavisam nedaudz, lai spētu pacelt cilvēku emocionālo stāvokli - iespējams, tikai digitāli parunāt ar citiem un izsūdzēt savu sāpi. Cilvēku radošums ir bezgalīgs - bija prieks dzirdēt lasīt kolēģu atbildes un uzmundrinājumus.''

''Jaunas un derīgas atziņas pašizaugsmei un aizsardzībai pret izdegšanu.''

''Emocionālo piepildījumu, parādijās vēlme kaut ko darīt.''

''Zināšanas un iemaņas kā rūpēties par sevi, ko darīt un kā novērst izdegšanu.''

''Guvu apstiprinājumu, ka mūsdienu tehnoloģijas, digitālos rīkus var izmantot ne tikai "skrullēšānai", bet arī lietderīgām lietām. Ļoti patika lasīt kolēģu atbildes mācību tīklā, varēju viņus iepazīt jaunā gaismā. Tāpat ļoti patika uzdevumu pasniegšanas veids, katru dienu gadīju kā pārsteigumu, kas mūs sagaida šodien?'' :)

''Paldies par lieliski noorganizētajām nodarbībām, vebināru, prāta izkustināšanu un pozitīvā identificēšanu savā un darba kolektīva pieredzē!''

''Beidzot pieleca :D, ka, ja viss ir slikti, ir jāatrod un jāpavaicā sev - kas tad ir labi, kas tev patīk šai darbā. Kurss bija kā svarīgs atgādinājumu, ka rūpes par savu emocionālo un fizisko veselību ir svarīgas, uz šo arī ikdienā strādāšu.''

''Sapratu, ka ar elpošanu var panākt ļoti daudz - gan nomierināties, gan sakoncentrēties, gan uzlabot pašsajūtu.''

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kā izteicās viena no pedagogu mācību dalībniecēm: ''Sociālais mācību tīkls '''Cilvēkam'' ļāva neatstāt apgūto aiz semināra durvīm, bet praktizēt ikdienā''. Tieši salīdzinoši ilgstoša (līdz vairākām nedēļām) mācību metožu praktizēšana ļāvusi pedagogiem tās apgūt tādā līmenī, ka tās tiek izmantotas arī gadu pēc mācībām ''Emocionālā inteliģence izglītībā''  - 2019.gadā.

Daiga Laterere: Refleksija, analizēju savas un citu emocijas, lai veidotu labākas attiecības ar kolēģiem. Koordinēju tehnikuma pašpārvaldes darbu, uzsākot nodarbības, izmantoju metodes, lai samazinātu audzēkņos hormona kortizola līmeni, uzlabojot koncentrēšanās spējas. Tāpat kopīgi izstrādājam noteikumus, lai veiksmīgi organizētu tikšanās. COVID-19 laikā analizēju, kā es jūtos, kā tas ietekmē manu darbu, rosināju par to domāt arī audzēkņiem''.

Pedagogs, kurš  vēlējās palikt anonīms: ''Izmantoju apzinātības praksi, kas palīdz saglabāt koncentrēšanos. Iedziļinos tajā, kā es jūtos pirms nodarbībām un ko varu dot citiem, kuri tver katru vārdu, žestu un skatu. Savus Flow(us) esmu apzinājusi un tas dod pozitīvus rezultātus, jo varu biežāk nedomāt par problēmām. Darbā ar audzēkņiem izmantoju domāšanas cepures, kas palīdz iesaistīt, analizēt rīcības modeļus un iesaistīt sarunā ''inertos'' grupas dalībniekus. Grupās ir izveidojusies  brīvaka atmosfēra''.

Zanda Dubova: ''Darbā (kopā ar skolēniem) izmantoju metodes, kuras pati nosaucu par "mobilizēšanās" metodēm - izkustēšanās pirms darba sākuma, vairākas versijas ar pietupieniem un dažādu skaņu izdošanu utt.. Personīgi - meklēju un izmanotoju "Flowus", mēģinu nosaukt savas emocijas vārdā, aktīvi klausīties sarunu biedrā''.

Anda Vilciņa: ''Izmantoju to, ka novērtēju savu pašsajūtu un daudz nopietnāk izturos pret sevi, iemācījos par sevi pastāvēt arī skolas vadības priekšā, man ir paaugstinājusies pašapziņa. Darbā ar audzēkņiem izmantoju dažādus spēļu elementus - ļoti labi strādā pietupieni uz laiku :), diskusijas starp mani un audzēkņiem''.

Pedagogs, kurš vēlējās palikt anonīms: ''Tā kā es pati vadu ''Saskarsmes psiholoģijas" kursu, tad stundās izmantoju vingrinājums, kas tika demonstrēti mācībās - savstarpējās iepazīšanās metodes, uztveres uzlabošanas, pašsajūtas mērījumus 10 ballu sistēmā u.c.''.  

Iluta Aleksīna: Ikreiz pēc konflikta izmantoju emociju smalcinātāju, sākumā to rakstīju uz lapas, tagad jau notiek automātiska analīze, kas un kādēļ tā notika. Esmu kļuvusi par daudz empātiskāku klausītāju. Darbā ar audzēkņiem izmantoju Emociju smalcinātāju un domāšanas cepures. Covid krīzes laikā izmantoju metodes, kuras attiecināmas tikai uz sevi. Lai labāk spētu kontrolēt situāciju, bija nepieciešams vairāk klausīties sevī un līdzcilvēkos''.

Pedagogs, kurš vēlējās palikt anonīms: ''Izmantoju empātisko uzklausīšanu un stresa situācijās ieturu pauzi/distanci. Ir izlabojusies komunikācija un attiecības ar audzēkņiem''. 

Gita Grīva: ''Darbā ar audzēkņiem palīdzu viņiem vērot savu pašsajūtu, relaksēju dažādas situācijas ar kustību spēlēm. Covid-19 laikā pie pastiprinātas slodzes lutināju sevi ar saviem Flowiem, kas ļāva vieglak pārciest papildus komunikācijas un darbu lavīnu''. 

Lilita Leoho: ''Visvairāk ikdienā izmantoju metodes, kas saistītas ar to, kā atpazīt emocijas, kā regulēt savu pašsajūtu, kā izteikt aizrādījumu''.

Zīle Ozoliņa Šneidere: ''Joprojām apzinu savus Flowus un pielietoju tos savā ikdienā, dažreiz lietoju priekametru, mācos pareizi klausīties un dzirdēt savus sarunu biedrus un arī skolēnus. Darbā ar audzēkņiem izmantoju dažādas fiziskas pauzes kortizola mazināšanai''. 

 Viesturs Ostens: ''Izvērtēju savu pašsajūtu un partnera vai  auditorijas emocionālo stāvokli pirms rīcības. Stresa, emocionālā situācijā nepieņemu sasteigtus lēmumus. Stresa pārvarēšanai lietoju atbrīvojošus vai ar fizisku soldzi saistītus vingrinājumus''.

Pedagogs, kurš vēlējās palikt anonīms: ''Bieži izmantoju Flowu metodi. Katru dienu cenšos salikt kādus mazos Flowus savā ikdienas rutīnā. ir daudz patīkamāk pieķerties nākamajam darbiņam, ja ir sanācis laiks mazajam Flowam :)''.

Silvija Braže: ''Arkārtas situācijā COVID-19 laikā, empātija palīdzēja gūt rezultātus mācību procesā ,saņemot atbildes uzdotajiem darbiem gan pirms, gan pēc noteiktajiem ierobežojumiem''.

Ineta Timma : ''Atceroties mācības teikto, darba laikā izmantoju īsmirkļus sevis palutināšanai, pusdienlaikā cenšos veikt aktīvu pastaigu. Saņemot anketu atkal sajutos īpaši, pat laimīga, kā mācību laikā, kad jūs rūpējāties par mūsu labsajūtu un pasniedzāt vērtīgās zināšanas. Milzīgs PALDIES! :)''.

Dina Lūse: ''Cenšos nepārtraukt otru runātāju, kaut esmu jau sapratusi viņa domu. Sarunas kļuvušas mierīgākas. Darbā ar skolēniem daudz vairāk paslavēju viņus par padarīto, bērni vairāk iesaistās''.

Anna Pušpure: ''Man darbs ir saistīts ar izglītojamajiem un ar pedagogiem un pietiekoši daudz ir gadījumi, ka cilvēks rīkojas nepaskatījies uz sevi spogulī un nepadomājot par to, kā justos viņš pats, ja līdzīgu situāciju saņemtu pats. Emociju atpazīšana un izpausme ir svarīga, to atceros no mācībām, ikdienā pamatā izmantoju tās metodes un paņēmienus, kuras/i saistīti ar interpretāciju, izdomu un emociju izpausmi, jo sabiedrībā maz atpazīst emocijas, pārsvarā dominē tikai 2-3 emocijas, ko cilvēki var nosaukt''.

Iveta Žaime: ''Apgūtās aktivitātes izmantoju darbā ar jauniešiem. Jāatzīst, ka sākumā bija grūti izkustināt un iesaistīt jauniešus, bet kad aizgāja, tad bija labi''.

Pedagogs, kurš vēlējās palikt anonīms: ''Kad kāds saka kaut ko dusmīgu, vai aizvainojošu, cenšos saprast, kāpēc tā saka, nevis saku uzreiz pretī aizvainojumus. Tas ļāvis uzlabot attiecības''.

Indra Sproģe: ''Fiksēju emocijas, lēni elpoju, pievēršu uzmanību ķermenim, analizēju situāciju, attaisnoju un pamatoju citu rīcības cēloņus''.


Pedagogu atsauksmes uzreiz pēc mācībām sociālajā mācību tīklā ''Cilvēkam'' 2019.gadā