Atsauksmes  par macībām sociālajā mācību tīklā ''Cilvēkam''.

Dažas atbildes no aptaujas anketām pēc pedagogu mācībām par labbūtību 2020.gadā. Pedagogi atbild uz jautājumu ''Vērtīgākais, ko ieguvu kursu laikā".

''Patiess prieks, bja iepazīt arī kolēģus citā veidolā un vēl lielāks prieks par lektoru spēju radīt vidi, kurā pilnveidoties un kopdarboties!''

''Ieguvu loti daudz vērtīgas metodes gan personīgi sev, gan tam, lai uzlabotu savu pašsajūtu darbā.''

''Kurss bija ļoti vērtīgs sevis dziļākai analīzei un refleksijai par daudzam nozīmīgām lietām.''

''Izrādās ir nepieciešams pavisam nedaudz, lai spētu pacelt cilvēku emocionālo stāvokli - iespējams, tikai digitāli parunāt ar citiem un izsūdzēt savu sāpi. Cilvēku radošums ir bezgalīgs - bija prieks dzirdēt lasīt kolēģu atbildes un uzmundrinājumus.''

''Jaunas un derīgas atziņas pašizaugsmei un aizsardzībai pret izdegšanu.''

''Emocionālo piepildījumu, parādijās vēlme kaut ko darīt.''

''Zināšanas un iemaņas kā rūpēties par sevi, ko darīt un kā novērst izdegšanu.''

''Guvu apstiprinājumu, ka mūsdienu tehnoloģijas, digitālos rīkus var izmantot ne tikai "skrullēšānai", bet arī lietderīgām lietām. Ļoti patika lasīt kolēģu atbildes mācību tīklā, varēju viņus iepazīt jaunā gaismā. Tāpat ļoti patika uzdevumu pasniegšanas veids, katru dienu gadīju kā pārsteigumu, kas mūs sagaida šodien?'' :)

''Paldies par lieliski noorganizētajām nodarbībām, vebināru, prāta izkustināšanu un pozitīvā identificēšanu savā un darba kolektīva pieredzē!''

''Beidzot pieleca :D, ka, ja viss ir slikti, ir jāatrod un jāpavaicā sev - kas tad ir labi, kas tev patīk šai darbā. Kurss bija kā svarīgs atgādinājumu, ka rūpes par savu emocionālo un fizisko veselību ir svarīgas, uz šo arī ikdienā strādāšu.''

''Sapratu, ka ar elpošanu var panākt ļoti daudz - gan nomierināties, gan sakoncentrēties, gan uzlabot pašsajūtu.''

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kā izteicās viena no pedagogu mācību dalībniecēm: ''Sociālais mācību tīkls '''Cilvēkam'' ļāva neatstāt apgūto aiz semināra durvīm, bet praktizēt ikdienā''. Tieši salīdzinoši ilgstoša (līdz vairākām nedēļām) mācību metožu praktizēšana ļāvusi pedagogiem tās apgūt tādā līmenī, ka tās tiek izmantotas arī gadu pēc mācībām ''Emocionālā inteliģence izglītībā''  - 2019.gadā.

Daiga Laterere: Refleksija, analizēju savas un citu emocijas, lai veidotu labākas attiecības ar kolēģiem. Koordinēju tehnikuma pašpārvaldes darbu, uzsākot nodarbības, izmantoju metodes, lai samazinātu audzēkņos hormona kortizola līmeni, uzlabojot koncentrēšanās spējas. Tāpat kopīgi izstrādājam noteikumus, lai veiksmīgi organizētu tikšanās. COVID-19 laikā analizēju, kā es jūtos, kā tas ietekmē manu darbu, rosināju par to domāt arī audzēkņiem''.

Pedagogs, kurš  vēlējās palikt anonīms: ''Izmantoju apzinātības praksi, kas palīdz saglabāt koncentrēšanos. Iedziļinos tajā, kā es jūtos pirms nodarbībām un ko varu dot citiem, kuri tver katru vārdu, žestu un skatu. Savus Flow(us) esmu apzinājusi un tas dod pozitīvus rezultātus, jo varu biežāk nedomāt par problēmām. Darbā ar audzēkņiem izmantoju domāšanas cepures, kas palīdz iesaistīt, analizēt rīcības modeļus un iesaistīt sarunā ''inertos'' grupas dalībniekus. Grupās ir izveidojusies  brīvaka atmosfēra''.

Zanda Dubova: ''Darbā (kopā ar skolēniem) izmantoju metodes, kuras pati nosaucu par "mobilizēšanās" metodēm - izkustēšanās pirms darba sākuma, vairākas versijas ar pietupieniem un dažādu skaņu izdošanu utt.. Personīgi - meklēju un izmanotoju "Flowus", mēģinu nosaukt savas emocijas vārdā, aktīvi klausīties sarunu biedrā''.

Anda Vilciņa: ''Izmantoju to, ka novērtēju savu pašsajūtu un daudz nopietnāk izturos pret sevi, iemācījos par sevi pastāvēt arī skolas vadības priekšā, man ir paaugstinājusies pašapziņa. Darbā ar audzēkņiem izmantoju dažādus spēļu elementus - ļoti labi strādā pietupieni uz laiku :), diskusijas starp mani un audzēkņiem''.

Pedagogs, kurš vēlējās palikt anonīms: ''Tā kā es pati vadu ''Saskarsmes psiholoģijas" kursu, tad stundās izmantoju vingrinājums, kas tika demonstrēti mācībās - savstarpējās iepazīšanās metodes, uztveres uzlabošanas, pašsajūtas mērījumus 10 ballu sistēmā u.c.''.  

Iluta Aleksīna: Ikreiz pēc konflikta izmantoju emociju smalcinātāju, sākumā to rakstīju uz lapas, tagad jau notiek automātiska analīze, kas un kādēļ tā notika. Esmu kļuvusi par daudz empātiskāku klausītāju. Darbā ar audzēkņiem izmantoju Emociju smalcinātāju un domāšanas cepures. Covid krīzes laikā izmantoju metodes, kuras attiecināmas tikai uz sevi. Lai labāk spētu kontrolēt situāciju, bija nepieciešams vairāk klausīties sevī un līdzcilvēkos''.

Pedagogs, kurš vēlējās palikt anonīms: ''Izmantoju empātisko uzklausīšanu un stresa situācijās ieturu pauzi/distanci. Ir izlabojusies komunikācija un attiecības ar audzēkņiem''. 

Gita Grīva: ''Darbā ar audzēkņiem palīdzu viņiem vērot savu pašsajūtu, relaksēju dažādas situācijas ar kustību spēlēm. Covid-19 laikā pie pastiprinātas slodzes lutināju sevi ar saviem Flowiem, kas ļāva vieglak pārciest papildus komunikācijas un darbu lavīnu''. 

Lilita Leoho: ''Visvairāk ikdienā izmantoju metodes, kas saistītas ar to, kā atpazīt emocijas, kā regulēt savu pašsajūtu, kā izteikt aizrādījumu''.

Zīle Ozoliņa Šneidere: ''Joprojām apzinu savus Flowus un pielietoju tos savā ikdienā, dažreiz lietoju priekametru, mācos pareizi klausīties un dzirdēt savus sarunu biedrus un arī skolēnus. Darbā ar audzēkņiem izmantoju dažādas fiziskas pauzes kortizola mazināšanai''. 

 Viesturs Ostens: ''Izvērtēju savu pašsajūtu un partnera vai  auditorijas emocionālo stāvokli pirms rīcības. Stresa, emocionālā situācijā nepieņemu sasteigtus lēmumus. Stresa pārvarēšanai lietoju atbrīvojošus vai ar fizisku soldzi saistītus vingrinājumus''.

Pedagogs, kurš vēlējās palikt anonīms: ''Bieži izmantoju Flowu metodi. Katru dienu cenšos salikt kādus mazos Flowus savā ikdienas rutīnā. ir daudz patīkamāk pieķerties nākamajam darbiņam, ja ir sanācis laiks mazajam Flowam :)''.

Silvija Braže: ''Arkārtas situācijā COVID-19 laikā, empātija palīdzēja gūt rezultātus mācību procesā ,saņemot atbildes uzdotajiem darbiem gan pirms, gan pēc noteiktajiem ierobežojumiem''.

Ineta Timma : ''Atceroties mācības teikto, darba laikā izmantoju īsmirkļus sevis palutināšanai, pusdienlaikā cenšos veikt aktīvu pastaigu. Saņemot anketu atkal sajutos īpaši, pat laimīga, kā mācību laikā, kad jūs rūpējāties par mūsu labsajūtu un pasniedzāt vērtīgās zināšanas. Milzīgs PALDIES! :)''.

Dina Lūse: ''Cenšos nepārtraukt otru runātāju, kaut esmu jau sapratusi viņa domu. Sarunas kļuvušas mierīgākas. Darbā ar skolēniem daudz vairāk paslavēju viņus par padarīto, bērni vairāk iesaistās''.

Anna Pušpure: ''Man darbs ir saistīts ar izglītojamajiem un ar pedagogiem un pietiekoši daudz ir gadījumi, ka cilvēks rīkojas nepaskatījies uz sevi spogulī un nepadomājot par to, kā justos viņš pats, ja līdzīgu situāciju saņemtu pats. Emociju atpazīšana un izpausme ir svarīga, to atceros no mācībām, ikdienā pamatā izmantoju tās metodes un paņēmienus, kuras/i saistīti ar interpretāciju, izdomu un emociju izpausmi, jo sabiedrībā maz atpazīst emocijas, pārsvarā dominē tikai 2-3 emocijas, ko cilvēki var nosaukt''.

Iveta Žaime: ''Apgūtās aktivitātes izmantoju darbā ar jauniešiem. Jāatzīst, ka sākumā bija grūti izkustināt un iesaistīt jauniešus, bet kad aizgāja, tad bija labi''.

Pedagogs, kurš vēlējās palikt anonīms: ''Kad kāds saka kaut ko dusmīgu, vai aizvainojošu, cenšos saprast, kāpēc tā saka, nevis saku uzreiz pretī aizvainojumus. Tas ļāvis uzlabot attiecības''.

Indra Sproģe: ''Fiksēju emocijas, lēni elpoju, pievēršu uzmanību ķermenim, analizēju situāciju, attaisnoju un pamatoju citu rīcības cēloņus''.


Pedagogu atsauksmes uzreiz pēc mācībām sociālajā mācību tīklā ''Cilvēkam'' 2019.gadā