Inovācija izglītībā - sociālais mācību tīkls ''Cilvēkam'' ar uzlabotu mācīšanās vidi un jaunām mācību programmām skolām, nevalstiskām un citām organizācijām.

Turpinot attīstību, sociālais mācību tīkls ''Cilvēkam'' 2020.gadā ir piedzīvojis dažādus tehnoloģiskus un dizaina uzlabojumus, kā arī ir līdzās emocionālā intelekta prasmju attīstības programmai, tīklā ir izveidotas jaunas mācību programmas stresa vadības un labbūtības jomā. 

Mācību tīklā mācības notiek, pildot vienkāršus, taču praktiskus uzdevumus kopā ar kolēģiem vai nozares speciālistiem bez ģeogrāfiska ierobežojuma, pielāgojot mācīšanos savam ikdienas ritmam. 

Lūk, zemāk ir ieskats, kā strādā uzlabotais mācību tīkls ''Cilvēkam'':

Atsauksmes no sociālā mācību tīkla ''Cilvēkam'' mācību dalībniekiem, ''Kas bija vērtīgākais, ko ieguvi mācību laikā?'':

''Iespēja publiski atbildēt un lasīt publiski atbildes ir lieliska. Tas atklāja daudz jauku lietu par kolēģiem. Guvu apstiprinājumu, ka tas ko un kā daru un darīju ik dienas, ir patiesi labs manai labbūtībai.''

''Ļoti patika uzdevums par savu FLOWu formulēšanu. Kad bija jāuzraksta, kādi ir mani FLOWi darbā, nācās vairāk padomāt par to, kas man manā darbā patīk, kas noveda mani pie dažādām atbildēm par situācijas uzlabošanu''.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Turpinot sadarbību ar attīstības finanšu institūciju Altum, 2020.gadā realizēts sociālā mācību tīkla CILVĒKAM otrais attīstības posms, uzlabojot mācību tīkla funkcionalitāti, dizainu un izstrādājot divas jaunas mācību programmas labbūtības un stresa vadības jomā pedagogiem, nevalstisko un citu organizāciju pārstāvjiem. Eiropas Sociālā fonda finansējums ESF projekta identifikācijas Nr.9.1.1.3/15/I/001 ''Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai''.Sociālais mācību tīkls ''Cilvēkam'' ar emocionālā intelekta attīstības programmu pedagogiem.


''Ļāva neatstāt visu aiz semināra durvīm, bet praktizēt ikdienā." 
(citas atsauksmes zemāk)


Sadarbībā ar ar finanšu institūciju ALTUM, 2019. gadā “Cilvēkam” mācību centrā esam  izveidojuši sociālo mācību online platformu - CILVĒKAM.

Tajā ikviens pedagogs, direktors, izglītības nozarē strādājošais var mācīties emocionālo intelekta prasmes, vieglā un atraktīvā veidā. 

Iespēja pildīt uzdevumus ilgstoši, katru dienu CILVĒKAM platformā, ļauj apgūt un nostiprināt jaunās prasmes efektīvāk, nekā apmeklējot tikai klātienes mācību nodarbības.

Kāpēc?

Atgriežoties ikdienas steidzīgajā ritmā bez šādiem online uzdevumiem, ir liels risks aizmirst dienā mācīto. Savukārt, nostiprinot klātienē mācīto ar online uzdevumiem, kas pienāk regulāri, dienu no dienas un ir ietērpti spēles formā, veidot jaunos, veselīgākos ieradumus kļūst vieglāk un iespējamāk.

Šeit ieskats, kā darbojās CILVĒKAM sociālais mācību tīkls tā sākotnējā versijā 2019.gadā:

Skaties video!


Atsauksme par CILVĒKAM sociālā mācību tīkla izmantošanu pedagogu emocionālā intelekta mācībās: 
Sandra, izglītības metodiķe Jūrmalas mākslas skolā.


"Palasot šīs (citu izglītības darbinieku) atbildes, es biju patīkami pārsteigta, cik ļoti daudz līdzīgi domājoši, cik daudz tādu sirdscilvēku šobrīd strādā skolās ar bērniem. Tas dod ticību un cerību nākotnei un izglītībai kā tādai."

Skaties pilno atsauksmi video!

Citas atsauksmes no mācību dalībnieku aptaujām pēc mācību beigām:

 • "Darbs tiešaistē disciplinēja darba pamatā katru dienu un deva iespēju veikt mājas darbu sev vēlamā laikā."

 • "Palīdz reāli darba procesos pielietot, lai dažādotu darbu. Izprastu savas emocijas un audzēkņus labāk izglītotu."

 • "Uzdevumi darbojās kā stimulators domāt un saprast sevi labāk."

 • "Ļāva neatstāt visu aiz semināra durvīm, bet praktizēt ikdienā."

 • "Palīdzēja. Arī brīžam atslēgtie no darba dunas un uzlādēt pozitīvas emocijas!"

 • "Man patika ne tikai pildīt, bet patika lasīt citu atbildes. Godprātīgi visu pildīju un izmantoju arī praksē."

 • "Uzdevumu pildīšana tiešsaistē saglabāja klātesamības sajūtu, pozitīvo gaisotni no klātienes dienām. Kā arī nostiprināja iegūtās metodes, pastāvīgi pildot uzdevumus."

 • "Ļoti labi palīdzēja iepazīt kolēģus, sevi uzmundrināt, analizēt!"

 • "Noteikti ļoti palīdzēja atcerēties, kas tika stāstīts un lika arī apņemoties izdarīt lietas, kurām citādi varbūt pat neatrastu laiku."

 • "Tiešsaites uzdevumi atsvaidzināja kursos runāto, nostiprināja vielu."

 • "Tas bija vislabākais veids, kā atkārtot un nostiprināt zināšanas."

 • "Uzdevumi trenēja sajust pašai sevi. Apstāties, padomāt, novērtēt. Fascinēja kolēģu domas, atziņas, personība."

 • "Tiešsaistes uzdevumi palīdzēja aizdomāties un ļāva sajusties iekļautai grupā (pie reizes saņemt apstiprinājumu, ka neesmu "baltais zvirbulis", jo vēl kādam ir tāpat)."

Ja arī Jūsu skolai vai pašvaldības skolu pedagogiem, direktoriem, darbiniekiem nepieciešams praktisks, uz ieradumu veidošanu vērsts atbalsts tādās prasmēs kā:

- stresa vadība,

- empātija,

- komunikācija ar skolēniem, vecākiem,

- skolēnu motivēšana; 

vairāk par inovatīvajām mācībām var uzzināt, rakstot uz info@cilvekam.lv

Projekts tapis sadarbībā ar attīstības finanšu institūciju Altum, izveidojot 2019.gadā izveidojot sociālo mācību tīkla CILVĒKAM un mācību programmu pedagogiem emocionālā intelekta jomā. Eiropas Sociālā fonda finansējums ESF projekta identifikācijas Nr.9.1.1.3/15/I/001 ''Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai''. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kāpēc, mūsuprāt, ir tik svarīgi atbalstīt skolas, izglītības speciālistus?
Skola veido cilvēkus, komūnas, valsti. Tā ir mūsu atbildība palīdzēt skolām, skolotājiem saņemt to labāko, ko piedāvā zinātne.
 

Mācību centra “Cilvēkam”  speciālisti 10 gadu laikā, ir veidojuši veirāk nekā 500 mācības un lekcijas pedagogiem no vairāk nekā 100 Latvijas skolām. Mēs turpinām attīstīt mācību programmas, lai skolotājiem tiktu dotas vismodernākās, zinātnes aprobētās mācību metodes gan klātienē, gan tiešsaistē.

Lūk, dažas no atsauksmēm par mācību centra ''Cilvēkam'' organizētajām mācībām no pašiem skolotājiem, skolu direktoriem.

Rīgas Pļavnieku pamatskolas ditrektores Elīnas Dreimanes atsauksme par mācību rezultātiem skolā.


Skolotāju atsauksmes pēc "Cilvēkam" rīkotajām Emocionālā Intelekta mācībām 14 Latvijas skolām.


Rīgas 21.vidusskolas skolotājas Olgas Bergeres atsauksme par izmaiņām klasē pēc Emocionālā intelekta metožu izmantošanas.


Mūsu pamata praktiskās metodes, ko palīdzam attīstīt izglītības speciālistiem ir saistītas ar Emocionālo intelektu. Jo tas ir vispieprasītākais skolu darbinieku vidū. Uz jautājumu: “Kādas ir jūsu visvajadzīgākās prasmes šobrīd skolā, lai labi izdarītu savu darbu?”, populārākās skolotāju atbildes teju visos Latvijas reģionos ir:

- komunikācija ar vecākiem; 

- komunikācija ar skolēniem; 

- komunikācija, dalīšanās ar informāciju un metodēm kolēģu starpā; 

- skolēnu iedvesmošana; 

- stresa vadība sev un pozitīvisma noturība; 

- bērnu stresa vadība un neitralizēšana;

- kā atjaunoties pēc stresa pilna darba perioda;

- pozitīvi uztvert pārmaiņas;

- pacietība;

- empātija (lai labāk saprastu kā motivēt skolēnus);

Vairumu no šiem, augstāk minētajiem jautājumiem, skolotāji pagaidām nezina kā risināt. Jo metodes, kas palīdzētu strādāt ar komunikācijas, stresa vadības un sevis attīstības principiem, skolotāji nav apguvuši, iegūstot augstskolas diplomu. No prasmēm, kas būtu vajadzīgas skolotājiem un risinātu viņu lielākos izaicinājumus darbā, lai varētu kvalitatīvi darīt savu darbu un arī nodrošināt savu garīgo un fizisko veselību, kā arī attīstību, galvenokārt iztrūkst tās, ko sauc par “dzīves prasmēm” jeb “soft skills”, kas nav saistītas tik daudz ar mācību priekšsmetu, bet ar attiecību veidošanu un savu, kā arī skolēnu labas pašsajūtas nodrošināšanu.

Skolu vadītāji, pašvaldību izglītības pārvalžu un citi speciālisti, ja esat sapratuši to, cik ļoti skolotājiem vajag palīdzēt un iegūt atbalstu stresa vadībā, kā arī empātijas, komunikācijas, motivēšanas un līderības prasmēs, mēs esam atvērti sadarbībai. Info@cilvekam.lv ir mūsu paskastīte. Ja atrakstīsiet, noteikti atbildēsim. Mūsu mērķis mācībās skolām, lai skolotāji tiek tālāk par "iedvesmas lekcijām" un arī iemācās praktiski jaunās zināšanas izmantot, veidot jaunus ieradumus! Tas palīdzēs gan pašiem darbā ar sevi, skolēniem un komunikācijā ar vecākiem un arī kolēģiem.

Uz sadarbību!

                                                                                               

                                                                                                                               @2023 by Cilvekam.lv