PRIVĀTUMA POLITIKA.

Šī privātuma politika attiecas uz Jūsu personas datiem, kurus apkopo SIA" Life Skills Education", vienotais reģistrācijas numurs 50103505591, Olgas iela 17, Jūrmala, LV-2008 (turpmāk tekstā Uzņēmums). Nododot Uzņēmumam savus personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem. Ja nepiekrītat politikas noteikumiem, lūdzam, neiesniegt savus personas datus apstrādei. Šajā Privātuma politikā ar personas datiem jāsaprot informācija vai informācijas fragmenti, kas saistīti ar Jums vai tādu informāciju, kas varētu ļaut tieši vai netieši Jūs identificēt.

INFORMĀCIJAS SAŅEMŠANA.
Piesakoties informācijas saņemšanai, Jūs piekrītat savu datu uzglabāšanai uzņēmuma iekšējā datu bāzē, kā arī to apstrādei. Privātuma atruna paskaidro kā tiek izmantota informācija, kuru Jūs mums sniedzat interneta vietnē. Privātuma atruna ir paredzēta Jūsu aizsardzībai, informējot Jūs par to, kāda privātā informācija tiek ievākta, kādas ir informācijas ievākšanas metodes un kā to apstrādājam.

KĀDĒĻ MĒS IEVĀCAM JŪSU DATUS?
Personas datu un informācijas sniegšana ir brīvprātīgs process, kas palīdz mums iepazīt savus klientus un uzlabot interneta vietnes saturu, savukārt Jums saņemt cilvekam.lv pakalpojumus, kuri vislabāk atbilst tieši Jūsu vajadzībām. Jūsu sniegtā personas datu informācija tiek izmantota tikai saziņai ar Jums. Kā interneta vietnes cilvekam.lv lietotājs, Jūs varat izvēlēties saņemt no mums dažāda rakstura informāciju. Lai nodrošinātu šo pakalpojumu, mums ir nepieciešama Jūsu elektroniskā pasta adrese un vārds, uzvārds.  Ja Jūs izvēlējāties saņemt no mums konkrēta rakstura informāciju, tad ar Jūsu skaidri izteikto piekrišanu mēs izmantosim Jūsu personas datus tikai šī rakstura informācijas izsūtīšanai un citiem mērķiem Jūsu personas datus neizmantosim. No informācijas saņemšanas Jūs varat atteikties jebkurā brīdī.

PERSONAS DATU ATKLĀŠANA TREŠAJĀM PUSĒM. 
Uzņēmums var nodot personas datus, kas iegūti caur šo vietni, trešajām pusēm, kas sniedz atbalsta pakalpojumus, ieskaitot datu apstrādes pakalpojumus. Šīm personām var būt nepieciešama informācija par Jums savu funkciju veikšanai. Šīm personām nav tiesību izmantot personas datus, kurus mēs viņiem nododam, jebkuriem citiem mērķiem, izņemot tos, par kuriem esam Jūs informējuši šajā Privātuma politikā par personas datu aizsardzību. Papildus uzņēmums var nodot vai pārsūtīt tā datubāzē esošos personas datus nesaistītai trešajai pusei, piemēram, lai ievērotu tiesībsargājošo iestāžu likumīgu prasību. Pirms personas datu atklāšanas trešajai pusei, Uzņēmums prasīs trešajai pusei ievērot atbilstošus piesardzības pasākumus, lai šos datus aizsargātu pret neatļautu lietošanu vai atklāšanu.
Interneta vietnē kursicilvekam.lv saņemtos personas datus, kas attiecas uz parakstīšanos jaunumu saņemšanai, Uzņēmums nodod e-pasta mārketinga uzņēmumam SIA ''Mailigen'', kuras pakalpojumu Uzņēmums izmanto informācijas nosūtīšanai Jums. 

ATTEIKŠANĀS.
Jums vienmēr ir iespēja atteikties no jaunumu saņemšanas no vietnes kursicilvekam.lv. Izvēloties šo iespēju, Jūsu e-pasts tiks dzēsts no mūsu datu bāzes un informāciju vairs nesaņemsiet. Jūs jebkurā brīdi varat atsaukt savas sniegtās piekrišanas Uzņēmuma, par to nosūtot rakstisku paziņojumu uz e-pastu info@cilvekam.lv.

SĪKDATNES.
Sīkdatnes (cookies) ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā neliels fails. Sīkdatnes atvieglo interneta vietnes izmantošanu. Sīkdatņu izmantošanu ir iespējams atslēgt, tomēr tas nav ieteicams, jo tas var samazināt vietnes izmantošanas iespējas. Izmantojot sīkdatnes netiek ievākta jebkāda informācija par Jums. Sīkdatnes Uzņēmums var izmantot, lai sagatavotu un parādītu Jums piemērotākus pakalpojumu piedāvājumus citās interneta vietnēs (piemēram Google, Facebook un citās), kā arī lai veiktu statistiskus novērojumus par interneta vietnes cilvekam.lv lietojamību, bet sīkdatnes nekādā gadījumā netiek saistītas ar Jūsu konkrētajiem personas datiem un nevar tikt attiecinātas uz Jūsu personīgo informāciju.

SĪKDATŅU PIEŅEMŠANA.
Izmantojot tīmekļa vietni cilvekam.lv, Jūs piekrītat, ka mēs:

* apkopojam informāciju par to, kā izmantojat šo tīmekļa vietni, piemēram, cik bieži to apmeklējat un kuras lapas apskatāt. Saglabāto informāciju nav iespējams sasaistīt ne ar vienu konkrētu personu;

* saglabājam datus par to, kurš tīmekļa pārlūks un tehniskais nodrošinājums ir izmantots, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni;

* individuāli pielāgojam vietni un tās saturu atkarībā no informācijas, kas iegūta pēc jūsu pēdējā apmeklējuma.

Ar sīkdatņu palīdzību cilvekam.lv vietnē apkopotā informācija var tikt izmantota arī tam, lai rādītu dažas reklāmas, kad internetā apmeklējat citas vietnes (Piemēram, Google, Facebook un citas).

KĀ PĀRTRAUKT SĪKDATŅU SAŅEMŠANU.

Ja nevēleties, lai Jūsu datorā tiktu saglabātas sīkdatnes, tad tīmekļa pārlūka drtošības iestatījumos ir iespējams atzīmēt ''Nekad nepieņemt sīkdatnes''. Tad netiks saglabāts neviens cilvekam.lv, ne arī kādas citas tīmekļa vietnes sīkdatne, tomēr Jūsu datora ekrānā var parādīties paziņojums, ka mūsu vai kādā citā tīmekļa vietnē tās funkcijas nedarbojas pilnīgi. Jūs sava pārlūka iestatījumus varat arī mainīt tā, lai katru reizi, kad tīmekļa vietne mēģina iestatīt sīkdatni, Jūs tiktu brīdināts un varētu par katru sīkdatni izlemt, vai to pieņemt vai noraidīt. Plašāka informācija par to, kā noraidīt sīkdatnes saglabāšanu, ir pieejama tīmekļa vietnē http://www.aboutcookies.org. Plašāka informācija par īpaši pielāgotu reklāmu atkarībā no jūsu interneta lietojuma paradumiem ir pieejama tīmekļa vietnē http://www.youronlinechoices.eu

DATU INTEGRITĀTE UN DROŠĪBA.

Uzņēmums veiks saprātīgus pasākumus, lai saglabātu personas datu pareizību, precizitāti un vienotu veselumu mūsu datubāzēs, kā arī nodrošinās datubāžu drošību. Jūsu personas datus mēs uzglabāsim tikai tik ilgi, cik nepieciešams to mērķu, kuriem tie tika iegūti izpildīšanai vai arī, lai izpildītu normatīvā regulējuma prasības, ziņot par pārkāpumiem un sniegt informāciju. Mēs centīsimies novērst jebkādus datu zudumus, noplūdi, ļaunprātīgu to izmantošanu, nesankcionētu atklāšanu, izmaiņas datos vai to iznīcināšanu.

PIEKĻUVE DATIEM.

Ja vēlaties piekļūt saviem personas datiem, tos labot vai dzēst, Jūs to varat darīt sazinoties ar mums e-pastā info@cilvekam.lv. Lūgumi labot, pārnest, ierobežot vai izdzēst personas datus tiek izskatīti atbilstoši normatīvajam regulējumam un ziņošanas prasībām vai dokumentu saglabāšanai, kas tiek prasīta no uzņēmuma, kā interneta vietnes.
Jums ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi – kādi Jūsu personas dati ir Uzņēmuma rīcībā, kā tie tiek apstrādāti, kam nodoti. Kā arī Jums ir tiesības pieprasīt labot neprecīzos personas datus, piemēram, saziņas kontaktinformācijas maiņas gadījumā (e-pasts), pieprasīt dzēst personas datus, ja abas pušu saistības ir izpildītas.

JAUTĀJUMI PAR PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU.

Ja jums rodas jautājumi par personas datu aizsardzību vai interese par to, kā Uzņēmums apstrādā Jūsu personas datus, lūdzu, informējiet par to mūs e-pastā: info@cilvekam.lv.