Ne jau skolēns uz Tevi kliedz. To dara viņu kortizols. 👻


Kortizola mērķis mūsu ķermenī - ļaut mums izglābties. Paaugstinoties kortizola līmenim, ķermenis redz briesmas un asinis plūst uz muskuļiem, lai varētu bēgt vai aizstāvēties. Tas, savukārt, ietekmē imūnsistēmu, koncentrēšanos, empātiju, spēju sadarboties.

Skolotājam ir jāzina, kā kortizols rodas, izpaužas viņos pašos, kolēģos, skolēnos, vecākos; un kā vadīt sevi un citus, lai šo kortizolu izlīdzinātu. Jo, pirms šis hormons nav neitralizēts, prāts nestrādās tik labi, nespēsim tik labi rast risinājumu, ieklausīties, izprast otru.

Vienkārši vingrinājumi ir labs un efektīvs risinājums, kā mazināt kortizolu gan sevī, gan skolēnos. Tieši tik vienkārši skolotāju darbā strādā zināšanas par Emocionālo intelektu.

Tos arī aktīvi praktizējam, izmēģinām klātienes mācību dienās profesionālās izglītības darbiniekiem*! Kā redzam foto, smaidi sejās ir, strādā visnotaļ iepriecinoši :) Paldies par šo dienu visiem dalībniekiem! 

--
*Foto no klātienes nodarbībām kursos “Emocionālā inteliģence izglītībā”. Profesionālās kompetences pilnveides kursus “Emocionālā inteliģence izglītībā”.

Ja arī Jūsu skolai vai pašvaldības skolu pedagogiem, direktoriem, darbiniekiem nepieciešams atbalsts tādās prasmēs kā stresa vadība, empātija, komunikācija ar skolēniem, vecākiem, skolēnu motivēšana - vairāk par inovatīvajām mācībām var uzzināt, rakstot uz info@cilvekam.lv


                    Pedagogiem vajadzīgs atbalsts! Lūk, kā to risināt viegli un ar prieku.


Pedagogi, direktori, izglītības darbinieki ir viena no sabiedrībai nozīmīgākajām grupām. Tā ik dienas rūpējas par nākamajām paaudzēm, vienlaicīgi pārvarot nepārtrauktus izaicinājumus teju uz katra soļa. Tehnoloģijās, izglītības sistēmā, cilvēciskās attiecībās ar kolēģiem, skolēniem un viņu vecākiem. Saraksts turpinās.

Neaizmirsīsim, ka arī paši skolotāji bieži vien ir vecāki, un arī mājās atpūta nav pašsaprotama - rūpes par nākamo paaudzi turpinās arī tur. Tik pieblīvētam, piesātinātam ritmam ir vajadzīgs atbalsts; un ne tikai saistībā ar tehnoloģiju atjauninājumiem vai mācību teoriju, saturu. 

Lielākoties skolotāju ikdienā atbalsta trūkst prasmēs, par kurām parasti, iespējams, runājam mazāk. Biežākās situācijas, kurās pedagogi paši norādījuši, ka viņiem nepieciešams atbalsts:

  • Komunikācija ar skolēniem, vecākiem, kolēģiem, kuri jau noskaņoti uzbrūkoši; 

  • Spēja sevi regulēt sarežģītu sarunu laikā - pārliecināt, runāt empātiski, mācēt ieklausīties un arī būt sadzirdētiem;

  • Skolēnu nespēja koncentrēties stundām;

  • Spēja saglabāt enerģiju garu darba stundu, liela darba apjoma laikā;

  • Spēja saglabāt emocionālo noturību izaicinošās situācijās;

  • Nepārtraukta steiga un pielāgošanās situācijām kā ar skolēniem, tā ar vecākiem, kolēģiem, arī privātajā dzīvē, kurās trūkst informācijas un šķiet, ka zūd pamati zem kājām.

Tieši tāpēc ir tapis sociālais mācību tīkls pedagogiem - "HUMAN"-, ar kura palīdzību skolotāji var apgūt sev tik nepieciešamās prasmes attālināti.  Ar tā palīdzību skolotāji, direktori, metodiķi un citi izglītības darbinieki var apgūt noderīgas un praktiskas metodes:

- stresa vadīšanā sev un skolēniem,

- skolēnu motivēšanā,

- komunikācijā ar vecākiem un kolēģiem,

- enerģijas vadībā visas dienas garumā,

un citās tik nepieciešamajās cilvēkprasmēs, kuru pilnveidošanā bieži vien var trūkt atbalsta.

Lai pielāgotos pedagogu straujajam, jau tā pārblīvētajam ritmam, metodes esam izveidojuši ļoti, ļoti vienkāršas un pat aizraujošas. Ar tādu pašu principu veidojam arī klātienes mācības. Lūk, pāris atsauksmes no pedagogiem: 

Ar "HUMAN" mācības iespējams veidot gan klātienē, gan attālināti, pielāgojoties skolotāju darba ritmam. Online vide palīdz arī nostiprināt iegūtās zināšanas, izmēģināt tās paralēli mācību procesam, neatrauti no ikdienas. Tāpat sociālais tīkls palīdz ērti mācīties un apmainīties pieredzē ar citiem skolas, pilsētas, novada pedagogiem arī attālināti.

Mācības iespējams rīkot gan atsevišķām skolām, gan vairākām skolām pašvaldības ietvaros.

 Pieteikties iespējams, rakstot uz info@cilvekam.lv

                                                                                                        ©2023 by Cilvekam.lv