Emocionālā intelekta centrs ''Cilvēkam'' - 10 gadi, realizētas vairāk nekā 2000 dažādas mācību programmas un lekcijas. 

Fiziskās un emocionālās labbūtības, stresa vadības, komunikācijas, motivācijas un citu emocionālā intelekta prasmju mācību programmas. 

                                         Kādas prasmes var apgūt mūsu centra klātienes un tiešsaistes mācībās?

Vienā teikumā sakot - tās, ko daudzi vēlējās, lai tās iemācītu jau skolā:

1. Laba, efektīva komunikācija - kas tas īsti ir, kā to iemācīties? Praktiskas metodes gan ikdienai, gan sarežģītām situācijām. spēja saprast to, kā otram labāk pasniegt savu viedokli. Spēja ieraudzīt un izprast cilvēku vai auditoriju, ar ko runā. Spēja iedvesmot rīkoties saskaņā ar organizācijas vērtībām. Kā plānveidīgi un konstruktīvi veidot sarunas ar atšķirīgiem viedokļiem. Kā reaģēt negaidītās komunikāciju situācijās. Zināt metodes tam, kā pateikt savu vēstījumu, lai arī otra puse  sākotnēji to negrib dzirdēt.

2. Stresa vadība - vienkārši paņēmieni tam, kā regulēt stresu un uzlabot pašsajūtu ikdienā. Dažādas psiholoģiskas prakses, mākslas terapijas metodes.

3. Motivācija - izpratne, jo sevišķi vadītājiem, par “iekšējiem dzinējiem“ sev un darbiniekiem, un tās pielietošana, lai sasniegtu savu un komandas maksimālo potenciālu.

4. Sadarbība - spēja racionāli saprast sadarbības reālo situāciju. Reālas iespējas sastrādāties individuāli un kolektīvā (jo ne visi cilvēki var īsā laikā atrast kompromisus). Zināt metodes, kas ļauj veicināt sadarbību un uzticēšanos komandās.

5. Attieksmes maiņa - zināšanas par priekšstatiem, kuri kā filtri nosaka to, kā cilvēki redz pasauli, notikumus un cilvēkus.  Kā tie ietekmē sadarbību, produktivitāti, savu un darbinieku motivāciju. Spēt to mainīt, lai panāktu augstāku darba efektivitāti, labākas attiecības komandā.

6. Komandu veidošanās principi - (vienlīdz svarīgi kā uzņēmumu vadītājiem, tā pedagogiem un arī vecākiem) - kā rodas komandas. Kā no cilvēku grupas izveidot uzticamu un spēcīgu komandu, kas iet viena mērķa virzienā.

MŪSU LEKTORI


     

                                                                                                                             ©2021 by Cilvekam.lv