Esam sociālais uzņēmums, kas realizējis jau vairāk nekā 1000 dažādas mācību programmas un lekcijas. 

Lekcijas un mācību programmas par fizisko un emocionālo labbūtību, savu resursu apzināšanos un atjaunošanu, stresa vadību, komunikāciju un motivāciju.

                                         Kādas prasmes un zināšanas var apgūt mūsu centra klātienes un tiešsaistes mācībās?

1. Laba, efektīva komunikācija - kas tas īsti ir, kā to iemācīties? Praktiskas metodes gan ikdienai, gan sarežģītām situācijām. spēja saprast to, kā otram labāk pasniegt savu viedokli. Spēja ieraudzīt un izprast cilvēku vai auditoriju, ar ko runā. Kā plānveidīgi un konstruktīvi veidot sarunas ar atšķirīgiem viedokļiem. Kā reaģēt negaidītās komunikāciju situācijās. Zināt metodes tam, kā pateikt savu vēstījumu, lai arī otra puse  sākotnēji to negrib dzirdēt.

2. Stresa vadība - vienkārši paņēmieni tam, kā regulēt stresu un uzlabot pašsajūtu ikdienā. Dažādas psiholoģiskas prakses, mākslas terapijas metodes.

3. Motivācija - izpratne, jo sevišķi vadītājiem, par “iekšējiem dzinējiem“ sev un citiem, un tās pielietošana, lai sasniegtu savu un grupas maksimālo potenciālu.

4. Sadarbība - spēja racionāli saprast sadarbības reālo situāciju. Reālas iespējas sastrādāties individuāli un kolektīvā (jo ne visi cilvēki var īsā laikā atrast kompromisus). Zināt metodes, kas ļauj veicināt sadarbību un uzticēšanos komandās.

5. Attieksmes maiņa - zināšanas par priekšstatiem, kuri kā filtri nosaka to, kā cilvēki redz pasauli, notikumus un cilvēkus.  Kā tie ietekmē sadarbību, produktivitāti, savu un darbinieku motivāciju. Spēt to mainīt, lai panāktu augstāku darba efektivitāti, labākas attiecības komandā.

6. Relaksācija caur mūzikas terapiju - labbūtības, psihiskās un fiziskā stāvokļa uzlabošana caur mūzikas terapijas sesijām.

7. Savu resursu atjaunošana - fiziskās un emocionālās labsajūtas uzlabošana caur Flow metodi un citām tehnikām.


MŪSU LEKTORI



Zuarguss Zarmass - komunikācijas, stresa vadības, savu resursu atjaunošanas un vadības motivācijas mācību treneris. Izstrādājis un vadījis vairāk nekā 500 dažādas lekcijas un mācību programmas uzņēmumu, valsts iestāžu, jauniešu, skolu un citu organizāciju kolektīviem.  Grāmatas ''11 likumi: kā atrast savu aizraušanos'' autors. 


    

     

                                                                                                                    ©2023 by Cilvekam.lv