Piedāvājam pedagogiem apgūt profesionālās kompetences pilnveides programmas, ko apstiprinājis Rīgas Izglītības un Informatīvi metodiskais centrs.

Mācību programmas gan lielām grupām, kurās apvienotas vairākas skolas, gan atsevišķām skolām. Lektori Viktorija Bērziņa, Ieva Krole, Inga Rancāne.

1. Mācību programma ''Pateicības praktizēšana un stresa vadība ikdienā''. Saskaņojuma nr. RIIMC-21-225.                                                                                                Kas? Programma veidota iesaistošā veidā ar praktiskiem uzdevumiem, ar kuru palīdzību mācību dalībnieki apgūst stresa vadību un pozitīvisma noturību, izmantojot    pašrefleksijas, mākslas terapijas un citas metodes.                                                                                                                                                                                                Kam? Mācību iestāžu vadītājiem, pedagogiem, izglītības speciālistiem, lielām grupām, kurās apvienotas vaiākas skolas vai atsevišķām skolām.                                    Kur? Tiešsaistē - mācību tīkls ''Cilvēkam'' un ZOOM vai klātienes lekcijas.                                                                                                                                                                Cik ilgi?  12 akadēmiskās stundas.

2. Mācību programma ''Fiziskās un emocionālās labbūtības veicināšana ikdienā''. Saskaņojuma nr.RIIMC-21-227.                                                                                        Kas? Programma piedāvā praktisku pieeju, lai mācību dalībnieki apgūtu praktiskas metodes savas fiziskās un emocionālās labsajūtas uzlabošanai, kas skar veselīgas    ēšanas pamatprincipu apgūšanu, mākslas  terapijas metožu izmantošanu, kā arī dažādu fizisko un relaksācijas prakšu ieviešanu ikdienā.                                            Kam? Mācību iestāžu vadītājiem, pedagogiem, izglītības speciālistiem, lielām grupām, kurās apvienotas vairākas skolas vai atsevišķām skolām.                                    Kur? Tiešsaistē - mācību tīkls ''Cilvēkam'' un ZOOM vai klātienes lekcijas.                                                                                                                                                                Cik ilgi?  12 akadēmiskās stundas.

Mācību programmas lielām grupām, kurās apvienotas daudzas skolas, piemēram, viena rajona skolas. Lektori Zuarguss Zarmass un Lauma Žubule.

3. Mācību programma ''Komunikācija labbūtības veicināšanai''.  Saskaņojuma nr. RIIMC-21-226.                                                                                                                            Kas? Mācību kursā ietvertas praktiskas metodes, lai apgūtu efektīvas komunikācijas un  informācijas nodošanas tehnikas, apgūtu principus tam, kā nodot jeb                ''pārdot'' savu ideju arī tādās situācijās,  kad otra puse tam nepiekrīt vai nevēlas uzklausīt. Atšķirīgs redzējums, viedokļu atšķirības, uzskatu nesakritība ir normāla          parādība kolektīvos. Pramse apvienot dažādus cilvēkus vienā komandā, vienotam mērķim ir liels ieguvums ikvienam vadītājam.                                                          Kam? Mācību iestāžu vadītājiem, vadošajiem darbiniekiem lielām grupām, kurā apvienotas vairākas skolas.                                                                                            Kur? Tiešsaistē - mācību tīkls ''Cilvēkam'' un ZOOM.                                                                                                                                                                                              Cik ilgi?  12 akadēmiskās stundas.    

4. Mācību programma ''Komunikācija sarežģītās situācijās''. Saskaņojuma nr. RIIMC-21-224.                                                                                                                        Kas? Programma veidota iesaistošā veidā ar praktiskiem uzdevumiem, kas tiek uzreiz izmēģināti mācībās, lai sniegtu dalībniekiem metodes, kas palīdz uzlabot              komunikāciju kolektīvā un ar citām iesaistītajām pusēm (vecāki, vecāku padomes, audzēkņi). Mācību process notiek pozitīvā atmosfērā, kas iedvesmo un veicina          labu sadarbību starp mācību dalībniekiem, ļauj apmainīties ar savu pieredzi.                                                                                                                                                          Kam? Mācību iestāžu vadītājiem, pedagogiem, izglītības speciālistiem, lielām grupām, kurā apvienotas vairākas skolas.                                                                                   Kur? Tiešsaistē - mācību tīkls ''Cilvēkam'' un ZOOM.                                                                                                                                                                                              Cik ilgi?  12 akadēmiskās stundas. 

5. Mācību programma ''Pilna baterija''. Saskaņojuma nr. RIIMC-21-223.                                                                                                                                                              Kas? Programma veidota iesaistošā veidā ar praktiskiem uzdevumiem, kas palīdz uzlabot pašsajūtu, stresa noturību un izpratni par to, kā veiksmīgi organizēt darba    procesus arī digitālajā jeb attālinātajā režīmā . Mācību process notiek pozitīvā atmosfērā, kas iedvesmo un veicina labu sadarbību kolektīvā. Mācību process ir              veidots, sniedzot iespēju satuvināt un saliedēt kolēģus.                                                                                                                                                                                              Kam? Mācību iestāžu vadītājiem, pedagogiem, izglītības speciālistiem, lielām grupām, kurā apvienotas vairākas skolas                                                                                   Kur? Tiešsaistē - mācību tīkls ''Cilvēkam'' un ZOOM.                                                                                                                                                                                              Cik ilgi?  12 akadēmiskās stundas.      

Plašāka informācija par mācību norisi un cenām: info@cilvekam.lv, 29180005.